EPPA

Eesti Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Assotsiatsioon EPPA on erinevate Psühhoanalüütiliste Ühingute koostööorganisatsioon. Käesoleval hetkel ühendab see:

Eesti Psühhoanalüütilist Seltsi

Eesti Grupianalüüsi Selts (EGAS)

Noorukite Psühhoteraapia Selts (NPS)