EPAS


Eesti Psühhoanalüütiline Selts on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab kliinilisi psühholooge ja psühhiaatreid, kes tegelevad psühhoanalüütilise teraapiaga.

Kuulume ka Eesti Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Assotsiatsiooni – see organisatsioon ühendab Eesti kõiki psühhoanalüütilisi ühinguid

Meie sihiks on:

  • pakkuda psühhoanalüütilise teraapia võimalusi Eestis
  • tegeleda psühhoanalüütilise teraapia täiendkoolitusega

Seltsi liikmed on saanud koolitust Soome ja Rootsi vastavate erialaühingute juures ja hetkel tegelevad ka ise koolitusega uute psühhoanalüütiliste terapeutide väljaõppel. Kolmas koolitusrühm on alustamas tõenäoliselt õige pea. Huvilistel on mõtekas võtta kontakti seltsi juhatusega – Erika Saluveeriga, Edith Herkeliga või Merike Alasega

Iga koolitus koosneb kolmest osast – teoreetiline ettevalmistus, omateraapia ja töö supervisiooni all (töö kliendiga kogenud terapeudi juhendamisel). Koolituse alustamiseks tuleb läbida intervjuud ja enne teoreetilist koolitust alustada ka oma teraapiaga koolitusteraapia õigust omava terapeudi juures.

Lisaks psühhoanalüütilistele teraputidele kuuluvad meie seltsi ka psühhoanalüütikud, kes on enne psühhoanalüütilist koolitust saanud terapeudi väljaõppe.

Kuus meie seltsi liiget omab õigust viia läbi psühhoanalüüsi: Need on Merike Alas, Edith Herkel, Erika Saluveer, Ines Vajakas,  Andres Adams ja Endel Talvik

Nendest Erika Saluveer, Merike Alas, Andres Adams ja Endel Talvik on Rahvusvahelise Psühhoanalüütilise Assotsiatsiooni (IPA) otseliikmed

Nendest Erika Saluveer ja Endel Talvik omavad õigust läbi viia koolitusanalüüsi

cropped-Freud_Sofa.jpg

Sigmund Freudi Psühhoanalüütiline Sohva

google753685bed09e4db8