Psühhoanalüütilist kirjandust

Allpool loetletud   raamatud on Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi liikmete poolt toimetatud ja väljendavad psühhoanalüütilist inimesemõistmist eesti keeles hetke parimal tasemel.
    http://www.pilgrimbooks.ee/files/1/15287.jpg  “Narcissus ja Echo” on raamat, mis analüüsib Ovidiuse poolt kirja pandud Narcissuse ja Echo müüti läbi psühhoanalüütilise vaatevinkli. On vaadeldud nii Narcissuse nartsissismi arengut kui Echo nartsissismi arengut. Kuna nartsissism on kaasaegse psühholoogia üks enam diskuteeritud mõisteid, siis võib nimetatud teos pakkuda huvi kõigile, kes on kokkupuutes inimestega. Aga loomulikult on see ehk kõige huvitavam kõigile müüdi- ja psühholoogiahuvilistele.
image001  “Beebi päevik“DANIEL N. STERN on mitme lapse psüühika arengut ja suhteid ning mittesõnalise suhtlemise psühholoogiat käsitleva raamatu autor. Praegu on ta USA Cornelli Ülikooli psühhiaatria abiprofessor, USA Columbia Ülikooli psühhoanalüüsikeskuse lektor ja Genfi Ülikooli auprofessor.Ta on üle maailma oodatud kõneleja väga erinevatel psühholoogide, psühhiaatrite ja lastega töötajate konverentsidel. Sterni mõttekäigud ületavad erinevate koolkondade piire ja tema selge ning ilmekas sõnakasutus laseb kõgil huviga kaasa elada„BEEBI PÄEVIK“ on huvitav ja kuigi ta on mõeldud kõigile, kiidavad teda psühholoogid just selle tõttu, et Sternil on õnnestunud nii lihtsalt ja mõistetavalt lahtikirjutada suur osa arengupsühholoogiat.Me saame kaasa elada pisipoisi kasvamisele ja arenemisele kuni tema 4-aastaseks saamiseni.Raamatus on kirjeldatud olulisi sündmusi lapse arengus, nii nagu neid veel sõnatu beebi ja hiljem juba keelt avastav ning rääkima õppiv laps kogeda võiks. Saame värvika pildi väikelapse suhtlemisest oma ema ja isaga nii vastastikuses mõistmises kui ka „möödarääkimistes“.Professor Daniel N. Stern annab päevikusündmustele mitmekülgse, erinevate koolkondade avastustel ja teooriatel põhineva selgituse.
image002  “Depressioon. Hinge valuJ. Myllärniemi  aitab lugejal empaatiliselt mõista deperssiooni käes kannatava inimese tundeelu. Liigutavad näited maalivad ilmeka pildi sellest, mida depressiivne inimene tunneb – see läheb südamesse.”Psühhoanalüütik ja psühhiaater Erika Saluveer ”Kui tahad inimhinge keerukust ja sügavusi mõista, siis on depressiooni karmi tegelikkuse tundmaõppimine kohustuslik. See raamat õpetab depressiooni  tajuma ja mõistikult kohtlema.”Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor Mare Pork”Myllärniemi tugevuseks on võime näha depressiivse inimese sisse ja näidata teistelegi, mis seal toimub. Kuidas me end depressioonis tunneme ja miks just nii?”Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi president Endel Talvik “Jorma Myllärniemi kogemused, näited ja teooriad annavad mõistusele jõudu piinava depressiooniseisundiga võitlemiseks.”Psühhoanalüütik ja psühhoterapeut  Andres Adams“Raamat väärib eripreemiat psühhoanalüütiliste depressiooniteooriate äärmiselt lihtsa ja kaasahaarava sõnastamise eest!”Professionaalse Psühholoogia Kooli asutaja psühhoanalüütik Ants Parktal
image003 „Isikuks kasvamine psühhoanalüüsis“Neville Symington on psühhoanalüütik, kes on õppinud ka usuteadust, filosoofiat, psühholoogiat, maalimist ja lennukijuhtimist.Neville Symington näeb inimese arengut eelkõige pürgimisena isiklikult väärtustatud ja mõtestatud elu suunas, mis suudaks integreerida võimalikult paljut isiksuses peituvat.Lugejal on võimalus huviga jälgida psühhoanalüütiku arengut läbi kõhkluste ja mässumeelsuse kuni oma teooriate ja tööpõhimõtete leidmiseni. Nauditav ja haruldane on autori eneseanalüüsi kirjeldus. Põnevust lisab tõik, et eneseanalüüs toimus üheaegselt piloodikoolitusega.Raamatu  väärtust tõstavad autori isikliku kogemusega seotud teoreetilised arutelud ning praktilised näited tööst vaimupuudega ja psühhootiliste patsientidega, kriminaalsete psühhopaatidega ja nartsissistlike häiretega inimestega.P.S. Kui Agata Christie või Edgar Allan Poe oleksid olnud psühhoanalüütikud, siis võinuks me neilt oodata midagi selle raamatu sarnast.
image004 „Häbi ja armukadedus“PHIL MOLLON on doktorikraadiga kliiniline psühholoog, Briti Pühhoanalüütilise Seltsi psühhoanalüütik ja psühhoterapeut. Häbi ja nartsissismi küsimusi on ta põhjalikult uurinud oma doktoritöös ja varasemates raamatutes.Ühtegi inimlikku tunnet pole võimalik vältida, aga kõiki tundeid on võimalik mõista ja valitseda.HÄBI pärast „vajume maa alla“, kaotame julguse olla meie ise, avaldada oma soove ja mõtteid. Anded võivad jääda välja arendamata, eneseteostus vaid unistuseks.ARMUKADEDUS keerab olulised suhted umbsõlme. Rõõm võib asenduda kannatustega.VÕIDA sisevaenlased HÄBI ja ARMUKADEDUS Phil Molloni abiga.
image005 „Nartsissism” Jorma Myllärniemi on tunnustatud Soome psühholoog ja psühhoanalüütik. Autori erialane kogemus ja suurepärane väljendusoskus on võimaldanud nartsissismiteooriast kirjutada huviga loetava ning emotsionaalset intelligentsust arendava raamatu.Kuidas kujuneb välja normaalne enesearmastus, mis on toeks inimese loomusele, mida saab ka teistele jagada ning mis kaitseb teda liigse hingelise haavumise ja vihastumise eest?Mis põhjustab haiglase enesearmastuse tekkimise? Miks habras, häirunud enesearmastus sõltub liialt välisest toest – kiitusest, tähelepanust, aga ka üleolekutundest ja prestiižsetest asjadest ning kõlavatest tiitlitest? Mis juhtub kui see murdub?Vajalik raamat eelkõige psühhiaatritele ja psühholoogidele, kuid on kasulik lugeda ka kõigil teistel, kellele on oluline emotsionaalse kontakti loomine, enese ja teiste väärtustamine ning konfliktide lahendamine.
 image006 “Laste ja noorte psühhoteraapia”Autoriteks Matti Brummer, Henrik Enckell ja nende 5 kolleegi – tuntud Soome psühhoanalüütikud, kes tegelevad laste ja noorte psühhoanalüüsi ning psühhoteraapiaga, samuti selle ala spetsialistide koolitamisega.Raamat on jagatud kolmeks osaks. Esimene osa kirjeldab laste ja noorte normaalset arengut ning loob aluse psüühiliste probleemide mõistmiseks. Teine osa tutvustab psühhoteraapia põhimõtteid ja praktikat. Kolmas osa kirjeldab laste ja noorte psüühilisi sümptomeid ja nende psühhoteraapiat.Väärt raamat, mis sobib nii psühhoteraapia õpikuks kui ka noorte hingeelu mõistmist hõlbustavaks lugemisvaraks kõigile, kes töötavad lastega, aga loomulikult ka lapsevanemaile ja noortele endile.