Psühhoanalüütikute koolitus

anname teada, et:

Eesti – Läti Psühhoanalüütiline Selts alustab uue psühhoanlüütikute koolitusega. Koolituse algus on planeeritud 2018 aasta algusesse.

Koolituses osalemiseks on vajalik vähemalt magistri kraadi tasemel haridus psühholoogias (soovitavalt kliinilises psühholoogias, selle puudumisel on vajalik lisakogemus kliinilise töö osas) või psühhiaatrias. Enne koolituse algust toimuvad 2 intervjuud erinevate intervujeerijatega.

Koolitus ise koosneb kolmest osast.

Enda analüüs – see peab olema alustatud umbes aasta enne teoreetilise koolituse algust koolitusanalüütiku juures.

Teoreetiline koolitus – toimub inglise keeles, (tavaliselt 2 nädalavahetust kuus – üks Tallinnas ja teine Riias).

Analüüsi läbi viimine juhendamise (supervisiooni) all selleks pädevust omava superviisoriga.

Huvi ja täspsustustavate küsimuste korral  tuleks ühendust võtta Eesti – Läti Psühhoanalüütilise Ühingu Koolitusinstituudi Juhataja Endel Talvikuga. E-kirju saab saata aadressil – Endeltalvik(att)gmail. com

Telefoniga saab ühendust +372 5060131