Psühhoterapeutide koolitus

Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi Koolituskeskus

korraldab  psühhoanalüütiliste psühhoterapeutide koolitusi. EPAS koolituskeskuse põhikirjaga saab tutuvuda siin

Koolituse õppeprogramm vastab EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, www.efpp.org/ ) nõuetele. Koolitusprogrammiga saab tutvuda siin

Koolitust on aktsepteerinud ka Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Psühholoogide Liit (EPL) ning Kliinilise Psühholoogia Kutsekomisjon.

Koolituskeskusel on koolitusluba (nr 6823HTM)

Sisu: Psühhoanalüütiliste terapeutide erialateadmiste ja kutseoskuste koolitus.

Kursusele vastuvõtu eeldused:

1) akadeemiline kõrgharidus psühhiaatrias või psühholoogias (magistri kraad psühholoogias  või selle taotlemise protsessis olemine ning kliinilise psühholoogi kutse olemasolu või taotlemise protsessis olemine)

2) oma teraapias käimine koolitusõigustega psühhoanalüütilise psühhoterapeudi juures (omateraapia peab algama enne koolituse algust ).

Vastuvõtu protseduur:

(1) Soovi avaldajatel esitada CV, koopia ülikooli tunnistusest ja ülevaade oma eluloost.

(2) Iga soovija läbib 2 suulist vastuvõtuintervjuud.

Õppegrupi suurus: kuni 14 inimest

Õpetajad: Merike Alas,  Liisi Graf, Edith Herkel, Mare Pork, Endel Talvik, Erika Saluveer ja Ines Vajakas. Õpetajate kooslus võib muutuda.

Õppetöö korraldus: Kursus kestab 3 aastat.

Koolitus koosneb 3-st osast.

1. Omateraapia: vähemalt 260 tundi oma teraapias käimist, mille sagedus on

vähemalt 2 korda nädalas (teraapia eest tasumine toimub vastavalt kokkuleppele terapeudiga ja ei sisaldu õppemaksus)

2. Teoreetiline koolitus: 3 aastat iga nädala kolmapäeva pealelõunal (välja arvatud suve- ja talvevaheajal) toimuv koolitus 4 akadeemilist tundi korraga

3. Kliiniline supervisioon: 2 patsiendiga töötamine vähemalt 2 aastat koolitusterapeudi juhendamise all, mis toimub vähemalt korra nädalas
(Supervisiooni tasumine toimub kokkuleppel superviisoriga ja ei sisaldu õppemaksus)

Koolituse lõpus esitatakse kirjalikult ülevaade tööst ühe kliendiga (umbes 10-15 lk ulatuses) mis sisaldab ka 2 tunni detailse kirjelduse

Kursuse edukalt lõpetanud saavad koolituse läbimise kohta tunnistuse, mis annab võimaluse psühhoanalüütilise terapeudi kutset taotleda. Nimetatud tunnistus annab õiguse astuda Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi liikmeks ja töötada psühhoanalüütilise terapeudina.

Kursusele soovijaid registreerivad ja infot annavad:

Edith Herkel– e-mail edith.herkel@gmail.com

Erika Saluveer e-mail erikasaluveer@hot.ee

Merike Alas e- mail merikealas@gmail.com